Playback -> Hoa -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
Beat Y Nhân Như Mộng (伊人如梦 伴奏版)
Hoắc Tôn
5:31
Lossless
Playback -> Hoa
Hà Kỳ Linh; A Côn; Album: Y Nhân Như Mộng (伊人如梦) (2015)
2
Hôm nay 14:09
Beat Y Nhân Như Mộng (Cello Ver.) (伊人如梦 大提琴版)
Hoắc Tôn
5:30
Lossless
Playback -> Hoa
Hà Kỳ Linh; A Côn; Album: Y Nhân Như Mộng (伊人如梦) (2015)
4
Hôm nay 14:08
Beat The Triumph Of Love (爱的胜利)
Various Artists
3:19
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Smiling Pasta OST (微笑 Pasta OST) (2006)
211
24/03/2017 09:10
Beat Happiness Express (幸福快遞)
Various Artists
2:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Smiling Pasta OST (微笑 Pasta OST) (2006)
282
24/03/2017 09:10
Beat Tears From Polaris (Nước Mắt Sao Bắc Cực; 北极星的眼泪)
Various Artists
4:49
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Smiling Pasta OST (微笑 Pasta OST) (2006)
310
24/03/2017 09:09
Beat Abrupt And Deadlock (冲突与僵持)
Various Artists
3:12
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Smiling Pasta OST (微笑 Pasta OST) (2006)
165
24/03/2017 09:09
Beat Dusk Down (黄昏晓)
Various Artists
4:48
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Smiling Pasta OST (微笑 Pasta OST) (2006)
228
24/03/2017 09:09
Beat The Cries Of The Ghoul
Various Artists
1:27
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Turn Left Turn Right OST (2003)
119
22/03/2017 13:39
Beat Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm (月亮代表我的心)
Various Artists
3:38
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
304
17/03/2017 12:29
Beat Mông Na Lệ Toa Đích Nhãn Lệ (蒙娜丽莎的眼泪)
Various Artists
4:07
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
289
17/03/2017 12:28
Beat Ước Định (约定)
Various Artists
3:56
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
269
17/03/2017 12:28
Beat Bổn Tiểu Hài (笨小孩)
Various Artists
3:57
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
344
17/03/2017 12:28
Beat Nam Nhân Bất Cai Nhượng Nữ Nhân Lưu Lệ (男人不该让女人流泪)
Various Artists
4:37
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
275
17/03/2017 12:28
Beat Hoa Thái Hương (花太香)
Various Artists
4:41
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
407
17/03/2017 12:28
Beat Đổng Nễ (懂你)
Various Artists
5:05
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
247
17/03/2017 12:28
Beat Thiên Chỉ Hạc (千纸鹤)
Various Artists
3:53
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
425
17/03/2017 12:28
Beat Vũ Nhất Trực Hạ (雨一直下)
Various Artists
4:49
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
250
17/03/2017 12:28
Beat Hồng Đậu (红豆)
Various Artists
4:15
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
325
17/03/2017 12:28
Beat Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông (情深深雨蒙蒙)
Various Artists
4:33
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
473
17/03/2017 12:28
Beat Tịch Mịch Luyến Nhân (寂寞恋人)
Various Artists
4:02
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
284
17/03/2017 12:28
Beat Nễ Vi Thậm Yêu Bối Trước Ngã Ái Biệt Nhân (你为什么背着我爱别人)
Various Artists
4:44
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
261
17/03/2017 12:28
Beat Đơn Thân Tình Ca (单身情歌)
Various Artists
4:11
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
558
17/03/2017 12:27
Beat Nhất Sanh Hà Cầu (一生何求)
Various Artists
4:10
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
293
17/03/2017 12:27
Beat Chí Thiểu Hoàn Hữu Nễ (至少还有你)
Various Artists
4:36
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
310
17/03/2017 12:27
Beat Xuất Mại (出卖)
Various Artists
4:17
320kbps
Playback -> Hoa
Album: The Romantic Guzheng (浪漫古筝) (2009)
355
17/03/2017 12:26
Beat Phồn Hoa (繁花)
Đổng Trinh
3:45
Lossless
Playback -> Hoa
Đổng Trinh; Lưu Phái; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017)
88
17/03/2017 09:40
Beat Tư Mộ (思慕)
Úc Khả Duy
5:06
Lossless
Playback -> Hoa
Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017)
99
17/03/2017 09:40
Beat Tam Sinh Tam Thế (三生三世)
Trương Kiệt
4:17
Lossless
Playback -> Hoa
Đại Nhạc Đông; Đàm Toàn; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017)
90
17/03/2017 09:40
Beat Lạnh Lẽo (凉凉)
Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ
5:33
Lossless
Playback -> Hoa
Đàm Toàn; Lưu Sướng; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017)
165
17/03/2017 09:39
Beat Yearning Of The Sword
Tan Dun
3:34
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
111
17/03/2017 05:48
Beat In The Old Temple
Tan Dun
3:46
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
84
17/03/2017 05:47
Beat Desert Capriccio
Tan Dun
4:33
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
111
17/03/2017 05:47
Beat The Encounter
Tan Dun
2:40
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
114
17/03/2017 05:47
Beat Through The Bamboo Forest
Tan Dun
4:23
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
108
17/03/2017 05:47
Beat To The South
Tan Dun
2:21
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
102
17/03/2017 05:47
Beat Silk Road
Tan Dun
3:08
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
99
17/03/2017 05:47
Beat Night Fight
Tan Dun
3:10
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
141
17/03/2017 05:47
Beat A Wedding Interrupted
Tan Dun
2:16
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
105
17/03/2017 05:47
Beat The Eternal Vow
Tan Dun
3:01
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
121
17/03/2017 05:47
Beat Farewell
Tan Dun
2:25
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Crouching Tiger Hidden Dragon (Original Motion Picture Soundtrack) (2000)
114
17/03/2017 05:47
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)