Playback -> Hoa -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
Beat Hồi Ức Tổng Tưởng Khốc (回忆总想哭)
Nam Cung Gia Tuấn; Bành Thanh
4:53
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Hồi Ức Tổng Tưởng Khốc (回忆总想哭) (Single) (2018)
27
Hôm qua 16:10
Beat Năm Mới Thịnh Vượng (新年旺旺)
Karen Kong
2:01
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Năm Mới Thịnh Vượng (新年旺旺) (Single) (2018)
6
Hôm qua 16:09
Beat Dương Quang Hạng Liên (阳光项链)
Tôn Diễm Bân; Trần Nhã Sâm
3:32
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Dương Quang Hạng Liên (阳光项链) (Single) (2018)
38
Hôm qua 15:39
Beat Đưa Ra Lý Do Đầu Tiên (给个理由先)
Lâm Y Luân; Thạch Ban Du
3:44
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Đưa Ra Lý Do Đầu Tiên (给个理由先) (Single) (2018)
3
23/05/2018 20:37
Beat Nhà Hàng Trung Quốc (中餐厅)
Huỳnh Hiểu Minh; Triệu Vy
2:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Nhà Hàng Trung Quốc (中餐厅) (Single) (2017)
3
23/05/2018 19:46
Beat Long Cung (龙宫)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:38
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
26
23/05/2018 15:29
Beat Dao Quang Thượng Thần (瑶光上神)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:17
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
28
23/05/2018 15:29
Beat Thiên Quân (天君)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:07
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
28
23/05/2018 15:29
Beat Thiếu Tân (少辛)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:29
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
43
23/05/2018 15:29
Beat Nhị Điện Hạ (二殿下)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:49
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
78
23/05/2018 15:29
Beat Tử Lan (子阑)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:34
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
28
23/05/2018 15:29
Beat Điệp Phong (叠风)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:32
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
62
23/05/2018 15:29
Beat Tế Sống Chuông Đông Hoàng (生祭东皇钟)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:05
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
139
23/05/2018 15:29
Beat Vĩnh Thế (永世)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
3:33
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
48
23/05/2018 15:29
Beat Ly Oán (离怨)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
49
23/05/2018 15:28
Beat Giao Nhân Tộc (鲛人族)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:13
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
54
23/05/2018 15:28
Beat Bạch Chân (白真)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:10
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
13
23/05/2018 15:28
Beat Thương Tình (伤情)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:27
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
25
23/05/2018 15:28
Beat Chiết Nhan (折颜)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:15
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
12
23/05/2018 15:28
Beat Lịch Kiếp (历劫)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:36
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
21
23/05/2018 15:28
Beat Phàm Gian 2 (凡间 2)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:28
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
25
23/05/2018 15:28
Beat Phàm Gian 1 (凡间 1)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:51
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
18
23/05/2018 15:28
Beat Tam Sinh Tình Tố (三生情愫)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:45
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
109
23/05/2018 15:28
Beat Tam Thế Chi Ái (三世之爱)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
3:47
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
29
23/05/2018 15:28
Beat Vô Vọng Hải (无妄海)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:36
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
14
23/05/2018 15:27
Beat Liên Tống (连宋)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:20
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
26
23/05/2018 15:27
Beat Tư Niệm (思念)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:33
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
52
23/05/2018 15:27
Beat Cục Bột Nhỏ (糯米团子)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:10
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
15
23/05/2018 15:27
Beat Đào Hoa Tuý (桃花醉)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
3:14
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
111
23/05/2018 15:27
Beat Yên Chi (胭脂)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:25
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
21
23/05/2018 15:27
Beat Thần Thức (神识)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
3:34
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
44
23/05/2018 15:26
Beat Tứ Hải Bát Hoang (四海八荒)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
42
23/05/2018 15:26
Beat Mậu Thanh Chi Vũ (缪清之舞)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
3:13
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
84
23/05/2018 15:26
Beat Đông Hoa Đế Quân (东华帝君)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:25
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
68
23/05/2018 15:26
Beat Phượng Cửu (凤九)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:16
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
19
23/05/2018 15:25
Beat Bạch Thiển (白浅)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:18
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
37
23/05/2018 15:24
Beat Tình Yêu Của Dạ Hoa (夜华的爱)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:52
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
62
23/05/2018 15:24
Beat Dạ Hoa (夜华)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:54
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
139
23/05/2018 15:24
Beat Tố Cẩm (素锦)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:30
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
67
23/05/2018 15:24
Beat Tố Tố (素素)
Nhạc Đoàn Quốc Tế Thủ Tịch Yêu Nhạc
2:56
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) (2017)
84
23/05/2018 15:23