Playback -> Hoa -> Download mới nhất
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
Beat Ức Cố Nhân (Cổ Cầm)
Cung Nhất
7:40
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD4 - Trang Thai Thu Tư (1990)
380
Hôm nay 21:28
Beat Sunflower
Paddy Sun
3:48
320kbps
Playback -> Hoa
Paddy Sun
218
Hôm nay 21:20
Beat Nữ Nhi Tình (Tây Lương Nữ Quốc)
My Beat
4:23
Lossless
Playback -> Hoa
Album: NHỮNG BẢN HOÀ TẤU HAY NHẤT
20.085
Hôm nay 21:07
Beat Thần Thoại (Endless Love) (Sáo Trúc)
Various Artists
4:52
320kbps
Playback -> Hoa
(2017)
462
Hôm nay 21:06
Beat Quý Trọng (倾慕)
Various Artists
2:26
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Bộ Bộ Kinh Tâm (步步惊心) OST (2011)
259
Hôm nay 21:03
Beat More Than Light
Fiona Fung
0:54
Lossless
Playback -> Hoa
Album: A Little Love (2008)
1.236
Hôm nay 20:56
Beat Niên Luân (年轮)
Trương Bích Thần
4:34
320kbps
Playback -> Hoa
2.348
Hôm nay 20:29
Beat Quảng Lăng Tán (Cổ Cầm)
Cung Nhất
6:32
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Cổ Nhạc Trung Hoa - CD4 - Trang Thai Thu Tư (1990)
284
Hôm nay 19:24
Beat Lạnh Lẽo (凉凉)
Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ
5:33
Lossless
Playback -> Hoa
Đàm Toàn; Lưu Sướng; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017)
3.436
Hôm nay 19:22
Beat Nhạc Phim Tây Du Ký
Various Artists
2:47
128kbps
Playback -> Hoa
29.199
Hôm nay 18:47
Beat Vũ Điệu Thiên Đình
Nhạc phim Tây Du Ký
4:23
64kbps
Playback -> Hoa
16.950
Hôm nay 18:47
Beat Mistakes
Han Lei
3:14
320kbps
Playback -> Hoa
Album: Tình Yêu Thảo Nguyên
803
Hôm nay 16:42
Beat Công Tử Đa Tình (公子多情)
Various Artists
3:37
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Hoà Tấu China - Hoà Tấu Đàn Tranh (1995)
1.509
Hôm nay 15:57
Beat Nhất Thuỷ Cách Thiên Nhai (一水隔天涯)
Various Artists
3:47
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Hoà Tấu China - Hoà Tấu Đàn Tranh (1995)
2.077
Hôm nay 15:56
Beat Canon Rock (Cover)
Violin Solo
3:12
64kbps
Playback -> Hoa
Jerry Chang
1.186
Hôm nay 14:45
Beat Mộng Giang Nam (Mèng Jiāng Nán; 梦江南)
Duan Yin Ying
4:40
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
825
Hôm nay 14:42
Beat Thiên Chi Châm Thứ Tại Tâm (千枝针刺在心)
Duan Yin Ying
4:48
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
876
Hôm nay 14:41
Beat Cổ Lão Đích Cố Sự (的故事)
Duan Yin Ying
4:34
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
592
Hôm nay 14:41
Beat The Forgotten Promise (Thệ Khứ Đích Nặc Ngôn; 逝去的诺言)
Duan Yin Ying
4:53
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
964
Hôm nay 14:39
Beat Đậu Đỏ Đỏ (红豆红)
Duan Yin Ying
4:30
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
460
Hôm nay 14:38
Beat Thiên Thiên Hỉ Hoan Nễ (偏偏喜欢伱)
Duan Yin Ying
4:21
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
841
Hôm nay 14:37
Beat Phong Trung Hữu Đoá Vũ Tố Đích Vân (风中有朵雨做的云)
Duan Yin Ying
4:24
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
715
Hôm nay 14:36
Beat Nhân Sanh Hà Xứ Bất Tương Phùng (人生何处不相逢)
Duan Yin Ying
4:25
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
866
Hôm nay 14:34
Beat Bất Trang Sức Nễ Đích Mộng (不装饰伱的梦)
Duan Yin Ying
4:35
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
779
Hôm nay 14:34
Beat Cố Hương Đích Nữ Hài (故乡的女孩)
Duan Yin Ying
3:46
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
508
Hôm nay 14:09
Beat Phong Trung Đích Nhãn Tình (风中的眼睛)
Duan Yin Ying
5:21
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
430
Hôm nay 14:08
Beat Tân Nhân Gian Thiên Đường (新人间天堂)
Duan Yin Ying
4:05
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
632
Hôm nay 14:07
Beat Nhất Thuỷ Cách Thiên Nhai (一水隔天涯)
Duan Yin Ying
4:37
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
898
Hôm nay 14:07
Beat Thiên Nữ Tán Hoa (天女散花)
Duan Yin Ying
4:02
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
470
Hôm nay 14:06
Beat Hoa Hảo Nguyệt Viên (花好月圆)
Duan Yin Ying
4:12
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
510
Hôm nay 14:06
Beat Sứ Thanh Hoa (Đàn Tranh)
Duan Yin Ying
4:10
Lossless
Playback -> Hoa
Album: National Beauty And Heavenly Fragrance (2016)
67
Hôm nay 14:05
Beat You And Me (The Myth)
Wang Wei
4:11
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Cinematic Piano (2010)
1.885
Hôm nay 14:05
Beat Nhân Diện Đào Hoa (人面桃花)
Duan Yin Ying
5:16
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
872
Hôm nay 14:05
Beat Belong To
Wang Wei
4:26
Lossless
Playback -> Hoa
Wang Wei; Album: Cinematic Piano (2010)
1.209
Hôm nay 14:05
Beat Cố Hương Tình (故乡情)
Duan Yin Ying
4:22
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
487
Hôm nay 14:05
Beat Tứ Quý Ca (四季歌)
Duan Yin Ying
3:16
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
544
Hôm nay 14:04
Beat Mai Hoa Tuyết (梅花雪)
Duan Yin Ying
4:17
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
901
Hôm nay 14:04
Beat Chinese Ghost Story (倩女幽魂)
Duan Yin Ying
4:32
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006)
744
Hôm nay 13:59
Beat Mạt Lị Hoa (茉莉花)
Duan Yin Ying
4:17
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
511
Hôm nay 13:59
Beat Giang Nam Vũ (江南雨)
Duan Yin Ying
4:43
Lossless
Playback -> Hoa
Album: Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Tinh Tuý) (2010)
538
Hôm nay 13:57
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)