Playback -> Hoa -> Album mới chia sẻ
New Album Album 2019
Hành Trình (禾呈) (2019)
Tiểu Thanh Long
Lossless
Mặc Ái (默爱) (Single) (2019)
Âm Khuyết Thi Thính;Vương Tử Ngọc
Lossless
Tôi Sẽ Không Bao Giờ Yêu Ai (我不会再爱上谁) (Single) (2019)
Khương Ngọc Dương
Lossless
Viễn Sơn Kiếm Minh (远山剑鸣) (Single) (2019)
Diệp Huyễn Thanh
Lossless
Yên Chi Lục (胭脂录) (Single) (2019)
Tiêu Ức Tình;Tịch Âm Xã
Lossless
Ngươi Cuối Cùng Cũng Đợi Được Nàng (你终于等到她) (Single) (2019)
Thố Tử Nha
Lossless
Mười Năm (十年) (Single) (2019)
Bán Dương
Lossless
BiuBiuBiu (Single) (2019)
Hạ Uyển An;Hiểu Hoa
Lossless
Không Sơn Tân Vũ Hậu (空山新雨后) (Single) (2019)
Âm Khuyết Thi Thính;Cẩm Linh
Lossless
Thượng (上) (Single) (2019)
Lil Ghost Tiểu Quỷ
Lossless
Một Ngày Mới (新的一天) (2019)
Trịnh Vân Long
Lossless
Thập Lý Tương Tư (十里相思) (2019)
Hồ 66
Lossless
Chậm Rãi Tới Gần (慢慢靠近) (2019)
Lưu Mỹ Lân
Lossless
An Tâm (安心) (2019)
Ấn Tử Nguyệt
Lossless
Self-Complacent (爱情怎么了吗) (Single) (2019)
Lư Quảng Trọng
Lossless
Anh Thích Em (就喜欢你) (Single) (2019)
Đổng Hựu Lâm
Lossless
Xem thêm...
 

 
New Album Album mới chia sẻ
5 (EP) (2019)
Ngũ Gia Thành
Lossless
Bài Ca Tu Luyện (修炼歌) (Electronic Version) (Single) (2018)
Ngũ Gia Thành
Lossless
Bài Ca Tu Luyện (修炼歌) (Single) (2018)
Ngũ Gia Thành
Lossless
Mất Ngủ (失眠) (2018)
Tiểu Tha
Lossless
Aubade (Exclusion Remix) - Single (2017)
Satellite Empire
Lossless
Sang Nhi (创儿) (Single) (2019)
Nam Chinh Bắc Chiến NZBZ
Lossless
Xuất Sơn (出山) (2019)
Vương Thắng Nam
Lossless
Nguỵ Trang (伪装) (2019)
Đại Tráng
Lossless
Law Of Attraction (吸引力法則) (Single) (2017)
Châu Chấn Nam
Lossless
Khúc Mở Đầu V - Litter Star (Little Star—V的序曲) (EP) (2019)
Châu Chấn Nam
Lossless
Thần Tượng Bị Giả Mạo (被伪造的偶像) (Single) (2019)
Tam Vô Marblue
Lossless
Hoàng Tuyền Nhất Mộng (黄泉一梦) (Single) (2019)
Lạc Thiên Y
Lossless
Tỉnh Lại (醒来) (Single) (2019)
Tập Phổ Dư
Lossless
Chim Ruồi (蜂鸟) (Anh Đợi Em Tại Bắc Kinh OST) (Single) (2019)
Ngô Thanh Phong
Lossless
Nông Dân Haha (哈哈农夫) (Single) (2019)
Vương Nguyên
Lossless
Nguyện (愿) (2019)
Bài Cốt Giáo Chủ
Lossless
Xem thêm...