Idol - BTS
3:51
1
HD 1080p 707
Idol

BTS

Lullaby - GOT7
3:42
2
HD 1080p 130
Lullaby

GOT7

Fake Love - BTS
5:18
3
HD 1080p 2.354
Fake Love

BTS

DNA - BTS
4:15
4
HD 1080p 2.904
DNA

BTS

What - Dreamcatcher
3:26
5
HD 1080p 34
What

Dreamcatcher

Bullshit - G-Dragon
3:02
6
HD 720p 905
Bullshit

G-Dragon

Save Me, Save You - Cosmic Girls
3:59
7
HD 1080p 88
Save Me, Save You

Cosmic Girls

Hann (Alone) - (G)I-DLE
3:44
8
HD 1080p 509
Hann (Alone)

(G)I-DLE

Ddu-Du Ddu-Du - BlackPink
3:35
9
HD 1080p 9.472
Ddu-Du Ddu-Du

BlackPink

Power Up - Red Velvet
3:27
10
HD 1080p 576
Power Up

Red Velvet

Mới chia sẻ

What - Dreamcatcher
3:26
1
HD 1080p 34
What

Dreamcatcher

Save Me, Save You - Cosmic Girls
3:59
2
HD 1080p 88
Save Me, Save You

Cosmic Girls

Addiction (Korean Chinese verson) - Trần Ngọc Bảo, Anh Toàn Nguyễn
3:14
3
HD 1080p 0
Addiction (Korean Chinese verson)

Trần Ngọc Bảo, Anh Toàn Nguyễn

If Only You Are Fine (18.09.2018 The Show) - Nam Woo Hyun
4:06
4
Hi High (18.09.2018 The Show) - Loona
3:18
5
Mango (18.09.2018 The Show) - Hyomin
3:51
6
HD 1080p 4
Lullaby - GOT7
3:42
7
HD 1080p 130
Lullaby

GOT7

Burning (16.09.2018 SBS Inkigayo) - Rothy
3:00
8
Naughty Boy (16.09.2018 SBS Inkigayo) - Pentagon
3:15
9

Bài hát mới được tải

Too Late (2D Version) - Co-Ed School
5:25
1
HD 1080p 32
Too Late (2D Version)

Co-Ed School

Kiss Me Like That (14.09.2018 Music Bank) - Shinhwa
3:19
3
Latata - (G)I-DLE
3:41
7
HD 1080p 297
Latata

(G)I-DLE

Overcome - Nu'est
3:36
8
HD 1080p 409
Overcome

Nu'est

I'M A Loner (Vietnam Korea Festival 2012) - CNBlue
3:39
9
What - Dreamcatcher
3:26
10
HD 1080p 34
What

Dreamcatcher

Idol - BTS
3:51
11
HD 1080p 707
Idol

BTS

Save Me, Save You - Cosmic Girls
3:59
13
HD 1080p 88
Save Me, Save You

Cosmic Girls

Get It - Pristin V
3:28
14
HD 1080p 78
Get It

Pristin V

Power Up - Red Velvet
3:27
15
HD 1080p 576
Power Up

Red Velvet

Ddu-Du Ddu-Du - BlackPink
3:35
16
HD 1080p 9.472
Ddu-Du Ddu-Du

BlackPink

Palette - IU; G-Dragon
3:38
18
HD 1080p 3.449
Palette

IU; G-Dragon

Boombayah - BlackPink
4:03
19
HD 1080p 4.946
Boombayah

BlackPink

Lullaby - GOT7
3:42
20
HD 1080p 130
Lullaby

GOT7