Bài hát mới được tải

Faraway (千里之外) - Châu Kiệt Luân; Fei Yu Ching
4:33
42
HD 720p 995
Faraway (千里之外)

Châu Kiệt Luân; Fei Yu Ching

Endless Love - Thành Long; Kim Hee Sun
4:40
43
HD 720p 6.069
Endless Love

Thành Long; Kim Hee Sun

Thiếu Niên Nói (少年说) - TFBoys
3:54
45
HD 720p 2.916
Hoạ - Triệu Lôi
4:10
46
HD 720p 607
Hoạ

Triệu Lôi

Fairy Tale (Đồng Thoại; 童话; Tong Hua) - Guang Liang
7:38
47
Hoàn Châu Cách Cách - Doanh Doanh
3:14
48
720x480 2.026
Dáng Em (Live) - Trương Tịnh Dĩnh
3:41
51
1280x960 388
Dáng Em (Live)

Trương Tịnh Dĩnh

Tam Thốn Thiên Đường - Nghiêm Nghệ Đan
4:47
52
HD 720p 7.215
Tam Thốn Thiên Đường

Nghiêm Nghệ Đan

Cuộc Tình Vạn Dặm (心声共鸣) - Lưu Đức Hoa
1:55
53
1280x960 316
Mộng Đẹp Ngày Xưa (旧欢如梦) - Ôn Bích Hà; Ôn Thiệu Luân
2:24
54
1280x960 233
Mộng Đẹp Ngày Xưa (旧欢如梦)

Ôn Bích Hà; Ôn Thiệu Luân

Giác Ngộ (觉悟) - Viên San San
4:20
55
HD 720p 1.712
Giác Ngộ (觉悟)

Viên San San

Father & Mother - Wang Rong
4:25
57
HD 720p 1.145
Father & Mother

Wang Rong

Một Kiếp Phong Ba (瀟灑走一回) - Diệp Thiên Văn
2:33
58
720x480 535
Sau Này Không Gặp Được Người Như Anh (再遇不到你這樣的人) - Trang Tâm Nghiên; Hạ Kính Hiên
5:24
59
Nữ Nhi Tình (女儿情) - Ngô Tĩnh
4:22
60
720x576 622