Bài hát mới được tải

How Have You Been? - Eric
4:48
22
HD 1080p 1.188
Hip-Hop Stewardess (Tiếp Viên Hip-Hop; 嘻哈空姐) - Châu Kiệt Luân
2:49
23
Huynh Đệ Vô Số (兄弟无数) - Lâm Gia Tiên
4:09
24
HD 720p 3.418
Can't Help Falling In Love - F4
3:47
25
320x240 1.400
Là Tự Em Đa Tình - Hồ Lâm Dương
3:00
26
HD 720p 567
Là Tự Em Đa Tình

Hồ Lâm Dương

Xin Nói Cho Ta Biết Yêu Nàng Là Một Sự Sai Lầm - Dương Bồi An
3:38
27
Cheers - Mayday
6:25
28
HD 1080p 684
Cheers

Mayday

Thời Gian Của Chúng Ta (我们的时光) - TFBOYS
3:53
29
Our Times - HeBe Tien
4:48
30
HD 1080p 462
Our Times

HeBe Tien

Girl Crush / 7SENSES - SNH48
3:29
31
HD 1080p 392
Mặt Trăng Vô Định (混沌) - Lưu Nguyệt
4:10
32
HD 720p 1.688
Nữ Nhi Tình (女儿情) - Đồng Lệ
4:59
33
HD 720p 3.384
Narcissus - Mã Thiên Vũ
4:40
34
HD 720p 271
Narcissus

Mã Thiên Vũ

Khi Em Già Rồi (当你老了) - Triệu Chiếu
5:24
35
1104x622 568
Painting Heart (Hoạ Tâm; 画心) - Trương Tịnh Dĩnh
4:27
37
HD 1080p 350
Painting Heart (Hoạ Tâm; 画心)

Trương Tịnh Dĩnh

Bia Vô Danh (无字碑) - Trương Tịnh Dĩnh
2:40
38
HD 1080p 1.603
Bia Vô Danh (无字碑)

Trương Tịnh Dĩnh

Hoạ Tâm - Trương Tịnh Dĩnh
6:05
39
HD 1080p 157
Hoạ Tâm

Trương Tịnh Dĩnh

Up & Down (Chinese Version) - EXID
3:15
40
HD 1080p 1.109